Open menu

GNL Verzekeringsdienst

Vragen of meer informatie?
Bel naar 010 288 44 27

Aan dak- en gevelprojecten zijn vaak veel risico's verbonden, zoals beschadiging van het werk, diefstal van materialen op de locatie of letselschade. De financiële gevolgen kunnen groot zijn en de vraag wie aansprakelijk is voor de ontstane schade is niet altijd eenvoudig te beantwoorden, aangezien er vaak veel partijen bij een dak- en gevelproject betrokken zijn, zoals de opdrachtgever, de hoofdaannemer, onder- en nevenaannemers, installatiebedrijven, de directie, constructeurs en architecten. Om de financiële risico's van een dak- en gevelproject zo overzichtelijk mogelijk te houden, kan een CAR afgesloten worden.

Wat is een CAR-verzekering?

De CAR-verzekering is een uniek verzekeringsproduct speciaal voor de dak- en gevelbranche. De verzekering biedt dekking voor alle schade die op locatie ontstaat tijdens een dak- en gevelproject.

Wat dekt de CAR-verzekering van GNL Verzekeringsdienst?

Alle bij de dak- en gevel betrokken partijen zijn meeverzekerd, zodat in geval van een schade geen discussie hoeft te ontstaan over wie verantwoordelijk is voor de schade. Hierdoor wordt de voortgang van het project veiliggesteld. De verzekering omvat de volgende rubrieken:

 • Ten eerste wordt verzekert alle materiële schade, inclusief diefstal, die op het werk ontstaat.
 • Schade aan derden voorzover die het gevolg zijn van de uitvoering van het werk, aansprakelijkheid.
 • Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
 • Ook schade aan hulpmiddelen zoals gereedschap, bekistingen of steigers.
 • Schade als gevolg van beschadiging en diefstal tijdens het transport.
 • Als laatste vergoedt de verzekering schade die jij lijdt door vertraging van het dak- en gevelproces.

Wat zijn de voordelen voor mij als klant van GNL Verzekeringsdienst?

Voordelen CAR-verzekering van GNL Verzekeringsdienst:

 • Snelle uitkering bij schade
 • Direct door met werkzaamheden
 • Transportkosten meeverzekerd
 • Dekking in België, Nederland, Luxemburg & Duitsland
 • Sluit perfect aan op de AVB

Speciaal voor de leden van Gebouwschil Nederland, hebben wij een Construction All Risks-verzekering ingekocht, die naadloos bij de activiteiten voor hoofdaannemers. Naast een ruime dekking voor schade aan het werk, kent de Construction All Risks-verzekering tevens een dekking voor schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever, schade aan hulpmateriaal en schade bij transport van dak- en gevelcomponenten. Ook het verzekeringsgebied is ruim genomen, namelijk Benelux en Duitsland.

Tot wanneer ben ik verzekerd tegen schade aan het bouwwerk?

De CAR-verzekering eindigt in principe bij de oplevering van het dak- en gevelproject, maximaal 12 maanden. Maar het is natuurlijk vervelend als je na oplevering van het project ineens telefonisch van de opdrachtgever te horen krijgt dat er een lekkage is ontstaan. Daarom is er na oplevering of verstrijken van de maximale termijn van 12 een onderheidstermijn van kracht. Binnen deze onderheidstermijn is het dak- en gevelwerk 6 maanden verzekerd tegen schade aan het bouwwerk.

Waar kunnen we je mee helpen?

Bent je lid van Gebouwschil Nederland?In welke verzekering(en) heb je interesse?